Διδασκαλία

 1. Διεθνής και Ναυτιλιακή Οικονομική, Α’ εξ. (+ eclass).
 2. Επιστημονικές Μέθοδοι Έρευνας, Γ’ εξ. (+ moodle).
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», 2004/2-2020/9, 1990/9-1997/8.
   1. Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία (+ eclass).
   2. Διεθνή Οικονομικά (+ ERASMUS, + eclass).
   3. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση (+ ERASMUS, + eclass).
   4. Αγορές συναλλάγματος και συναλλαγές σε συνάλλαγμα.
   5. Διεθνής Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (+ ERASMUS, + eclass).
   6. Μικροοικονομική (+ ERASMUS).
   7. Διοικητική Οικονομική (+ eclass).
   8. Μακροοικονομική (+ ERASMUS).
   9. Εθνικοί Λογαριασμοί-Κοινωνική Λογιστική (+ eclass).
   10. Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (+ eclass).
   11. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ι (+ ERASMUS, + eclass).
   12. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΙΙ (+ eclass).
   13. Ανάλυση Αποφάσεων (+ eclass).
   14. Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών.
  • Διιδρυματικό, με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Λογιστική και Ελεγκτική»,
 1. Σύγχρονα θέματα μακροοικονομικής ανάλυσης και διεθνής χρηματοοικονομική διοίκηση (+ ERASMUS, + eclass).
 2. Φορολογικά Θέματα-Δημόσια Οικονομική (+ eclass).
 3. Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι (+ ERASMUS, + eclass).
 4. Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): «Ναυτιλιακών Σπουδών», 1994/9-2014/8.
   1. Διεθνή Οικονομικά (+ eclass).
   2. Επιχειρησιακή Στατιστική (+ eclass).
   3. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (+ eclass).
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Ναυτιλία»,
 1. Διεθνή Οικονομικά.
 2. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.
 3. Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών.
Subscribe to Διδασκαλία